วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


เพื่อนๆๆที่น่ารัก

มารู้จักกันนะ

ชื่อ นางสาวนิลเนตร  อักษรชู
เพื่อนเรียก ฝน
จบมัธยมจากโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  คณะครุศาสตร์ หลักสูตรคณิตศาสตร์